Hari Ulang Tahun TEATER YUPA

HUT YUPA 15 THNHUT YUPA 16 THN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUT YUPA 17 THN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUT YUPA 18 THN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUT YUPA 20 THN
                                                          PEMOTONGAN TUMPENG

Pementasan MONOLOG MESIN TIK YANG MATI pada Hut Yupa


Penampilan PUISI pada Hut Yupa

Pementasan MONOLOG ANJING pada Hut Yupa


 ==========================================================================

HUT YUPA 21 THN PEMOTONGAN KUE >_<


 
 Pementasan DOLANAN SAMARINDA pada Hut Yupa

 Pementasan DRAMA pada Hut Yupa

Pementasan MONOLOG KELAHIRAN pada Hut Yupa